TUDOR  DRAGANU – jurist în drept constituțional

tudor draganu

Născut la 2 decembrie 1912, la Năsăud în familia acad. Nicolae Drăganu și Olimpia (Moisil)

Decedat la 21 august 2010 la Cluj-Napoca

Membru de onoare al Academiei Române din 21 iulie 2003

 

La Năsăud urmează clasele primare, în Școala „Vasile Nașcu” din Năsăud (1918,1919), după care se mută la Cluj, unde tatăl său va fi prorectorul Universității „Regele Ferdinand I”, ulterior primar al Clujului (1923, 1934-1938). Va urma cursurile la Liceul „George Barițiu” (1922-1929). Absolvă Facultatea de Drept a Universității clujene iar în 1934, la numai 22 de ani își ia doctoratul. Face studii de specializare inclusiv în străinătate iar în 1937 este încadrat în aceeași Facultatate ca asistent universitar. În 1941 obține titlul de conferențiar iar în 1946 este ales profesor de drept constituțional, funcție în care va lucra până la pensionare, circa 69 de ani. Pe lângă activitatea didactică a prestat ca avocat pledant, jurisconsult și conducător de doctorate în științe juridice (peste 30 din care 3 în R Moldova și 1 în Israel).

Cunoscător al limbilor franceză, engleză, rusă, maghiară și germană abordează cercetarea în istoria dreptului și elaborează numeroase lucrări: Actele de drept administrativ, București, 1959; Introducere în teoria și practica statului de drept, Cluj, 1992; Introducere în teoria și practica statului de drept (1993); Drept constituțional și instituții politice, 2 vol., Târgu Mureș, 1995; Drept constituțional și instituții politice, 2 vol., București, 1998; Drept constituțional comparat (1999); Tratat de teorie și practică parlamentară (2003); A realizat și un divertisment literar artistic – Instantanee din lumea largă (1986, 251 pag);

A predat dreptul și la Universitățile „Vasile Goldiș” din Arad, „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca, Ecologică din Iași, din Tg Mureș și Sorbona, Paris. Avea cursurile sale personale: Curs de drept constituțional; Curs de drept de stat; Drept constituțional, fiind onorat de Academia Română cu premiul „Simion Bărnuțiu”. Are peste 130 de studii, volume și tratate, din care unele în limba franceză și germană publicate în reviste de specialitate din țară și din străinătate.

Recunoscut în țară, dar și pe plan internațional a fost ales vicepresedinte al Comisiei pentru probleme juridice, parlamentare si drepturile omului a Uniunii Interparlamentare (1967-1969), presedinte al aceluiasi organism international (1969-1973), membru al delegatiei Romaniei la Conferinta pentru Securitate si Cooperare Europeana de la Helsinki (1975) si Viena (1976), fiind apoi ales (1976) și presedinte al Comisiei Politice pentru Securitate si Cooperare Europeană de la Viena. A fost numit prin decret al Presedintelui Republicii Franceze ca profesor la Universitatea Pantheon-Sorbonne din Paris. In anul 1980 a fost ales membru al Institutului International de Stiinte Administrative din Bruxelles.

A participat la numeroase conferinte si congrese internationale la Roma, Viena, Pescara, Alger, Paris, Malta, Pecs si m. a. Este Doctor Honoris Causa al Universitatii “Lucian Blaga” din Sibiu (1997), al Universitatii din Oradea (1998), al Universitatii de Vest din Timisoara (2000), al Universitatii “Petru Maior” din Targu Mures, precum și Președinte de Onoare al Institutului de Științe Administrative “Paul Negulescu” din Sibiu.

La 21 iulie 2003 profesorul Tudor Draganu a fost ales Membru de Onoare al Academiei Romane. Profesorul de drept Tudor Draganu a fost un adevărat creator de școală juridică românească și autor al unei opere științifice impresionante, fiind onorat cu „Premiul de Excelență” și cu „Diploma de Onoare” și „Medalia de Merit” a Uniunii Juriștilor din România. Este Cetățean de Onoare al Clujului (1998), al Zăgrii și Năsăudului (ambele în 2005).

 

BIBLIOGRAFIE:

Teodor Tanco, Academia Română 1866-1996 Academicienii năsăudeni și bistrițeni, editura Virtus Romana Rediviva Cluj, 1996, pag. 87-89;

Idem, Profesorul Tudor Drăganu la 90 de ani, în „Tribuna ideilor”, Fundația „George Coșbuc”, Năsăud, nr. 35, pag. 17;

Col.(r) dr Vasile Tutula, Acad. Tudor Drăganu, cetățean de onoare al comunei Zagra, județul Bistrița-Năsăud, în Almanah cultural-științific „Virtus Romana Rediviva”, nr. 9, Cluj-Napoca, 2005, pag. 65-67;

Prof. dr. Gh. Pleș, Tudor Drăganu (Năsăud, 1912-2010, Cluj), în „Arhiva Someșană”, seria a III-a, X, Năsăud, 2011, p. 174-175;

Prof. dr. Gh. Pleș, Tudor Drăganu, în vol. „Monografia Colegiului Național „George Coșbuc” din Năsăud la 150 de ani de istorie (1863-2013)”, coordonator Al. Dorel Coc, editura Napoca Star, 2013, pag. 462.

Ioan Mititean, Oameni ai Năsăudului: Tudor Drăganu la 90 de ani, în „În vârful peniței”, vol. II, Editura Napoca Star, Cluj, 2005, 318-319; Idem, Tudor Drăganu, în „În vârful peniței”, vol. IV, Editura Napoca Star, Cluj, 2007, 185-185.

Prof. univ. dr. Ioan Mihai, rector al Univ. de Vest Timișoara, Tudor Drăganu, în „Curier năsăudean”, an IV, nr. 28, în „Răsunetul”, nr. 4099, 11 ianuarie 2006, p. 10.

Olga Lucuța, Academia Română – Academicieni năsăudeni Tudor Drăganu, în „Curierul năsăudean”, an V, nr. 48, în „Răsunetul” nr 4571, 15 august 2007, p. 12.

Ioanela Alis Seni, Ioan Seni, Despre academicienii năsăudeni la ceas aniversar – 140 de ani de la înființarea Academiei Române, în „Arhiva Someșană”, seria a III-a, vol. V, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2006, p. 418.

 

 

Companiile care vând în prezent forme generice de viagra încearcă să atragă clientele cu afirmații ca următoarea. Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Evenimentul zilei îţi dă o mână farmacieproprie de ajutor.