TRASEE TURISTICE MONTANE DIN JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD MUNŢII RODNEI

FIŞA TRASEULUI nr. 1

Traseul: Magistrala de creastă a munţilor Rodnei.
Pasul Rotunda – Şaua cu Lac – Tarniţa lui Putredu – Şaua Gărgălău – Vf. Galaţului – Tarniţa la Cruce – Poiana Bătrânei – Vf. Muncelul Râios – Pasul Şetref.
Unitatea montană: Munţii Rodnei

Marcaj:  bandǎ roşie.     traseu1

Acces la traseu:  DN 17 D, Pasul Rotunda.
Timp de mers:  24 – 25 ore.
Lungime traseu:  56 km.
Grad de dificultate: traseu dificil.
Punct de plecare: Pasul Rotunda. 1284 m.
Punct de sosire:   Pasul Şetref. 818 m.
Nivel de echipare a turiştilor : necesită echipament de drumeţie special şi complex.
Sezonalitate de varǎ: traseu deschis.
                       de iarnǎ: traseu închis.

Starea traseului: traseu fără dificultăţi de teren.
Cabane, refugii: Cabana Rotunda, Cabana Puzdrele.

       Descrierea traseului:
       Din Pasul Rotunda traseul se orientează spre vest, urmăreşte un drum forestier şi după ce străbate o pădure de molizi ajunge la un luminiş, după care urcuşul devine mai anevoios iar după cca. 45 min. urmează să atingă creasta. Poteca continuă să urmărească limita nordică a golului de munte, face un ocol pe sub Vf. Nichitaş (1541 m), iar la intersecţia drumului ce vine din pasul Rotunda cu poteca care urcă din Valea Mare, traseul începe să urce uşor spre nord, apoi urmărind câteva serpentine,devine anevoios. După un urcuş pe o diferenţă de nivel de 140 m, traseul se angajează prin sudul culmii Dosului Gajei, traversează câteva izvoare, coboară uşor prin sudul vârfului Gaja (1847 m), străbate poiană întinsă pe lângă o stână, ajungând în punctul numit “La Jgheaburi”. In continuare poteca se menţine în stânga culmii până într-o mică şa (1721 m), unde traseul se îndreaptă spre Şaua Ineuţ, coboară spre cursul pârâului Lala iar de aici în 30 min. se ajunge în Şaua Gajei (1789 m ; 3 ½ ore din Poiana Rotundă). Din Şaua Gajei traseul face un ocol spre sud-vest şi se îndreaptă spre Vf. Ineu trece pe sub Vf. Ineuţ şi coboară treptat spre Şaua cu Lac (loc de campare). Din Şaua cu Lac poteca se îndreaptă spre Şaua Ineului de unde se poate face o abatere de 10 min. de la traseu până la Vf. Ineu (2279 m). Traseul se continuă spre nord-vest pe Coasta Netedă până în Tarniţa lui Putredu. Din acest punct poteca marcată urmăreşte culmea, atinge Vf. Cişa (2043 m) şi după 30 min. de mers ajunge în Şaua Cişa (1950 m) de unde începe un lung urcuş de creastă până la Vf. Omului (2134 m) , punct din care traseul face un cot brusc spre nord, traversând pe rând vârfurile La Cepe (2101 m), La Clăi (2121 m) şi Gărgălău (2159 m), apoi coboară în Şaua Gărgălău (1925 m; 5 ½ ore din Şaua cu Lac). De aici traseul se angajează pe pajişte alpină, urcă lejer prin sudul Muntelui Cailor şi coboară în Şaua Galaţului (loc de campare), după care urcă aproape pieptiş peste Vf. Galaţului (2048 m). Lăsând în urmă acest vârf, traseul ocoleşte prin sud Tăurile Negoiescului şi începe să urce spre Vf. Laptele Mare de unde face un ocol, spre nord, coborând spre Şaua Puzdrelor se angajează iarăşi în urcuş spre nord iar după aceea coboară spre sud-vest în Tarniţa Bârsanului.
       Din acest punct poteca duce peste vârfurile stâncoase Negoiasa Mică şi Negoiasa Mare (2041 m) pentru a coborâ în Tarniţa Negoieselor (loc de campare). La 15 min. de acest punct întâlnim formaţiunea geomorfologică “La Cărţi” după care traseul urcă prin nordul vârfului Repede (2074 m) şi estul vârfului Cormaia (2033 m), se orientează brusc spre nord şi urcă spre Şaua Obârşia Rebrii. Poteca urcă uşor spre un plai, ocoleşte pe la vest Vf. Obârşia Rebrii şi coboară în şaua Tarniţa la Cruce (1984 m, 6 ore din Şaua Galaţului), coboară treptat peste câteva mici culmi spre Tarniţa Bătrânei şi de aici în Poiana Bătrânei, loc de unde se poate observa la vest Vf. Bătrâna (1710 m). Traseul ocoleşte acest
vârf, prin nord, ca după 1,5 km să pătrundă în pădurea de molid, iar după 1 ½ ore de mers să intersecteze în Pasul Pietrii un drum forestier. Din această intersecţie traseul pătrunde într-o poiană alungită, denumită Preluca sub Piatră, punct din care începe să urce anevoios până în Vf. Muncelul Râios (1703 m), de unde coboară treptat pe limita nordică a Poienii cu Bulbuci, urmând ca după 45 min. să ajungă la punctul denumit “La Jgheaburi”. De aici traseul se îndreaptă spre nord-vest pentru a atinge Vf. Capul Muntelui (1194 m) şi coboară încet prin poieni, spre Pasul Şetref, întâlnind drumul naţional 17 C.