SEVER POP – lingvist

sever pop

Născut la 27 iulie 1901, în comuna Poiana Ilvei

Decedat la 17 februarie 1961, în Louvain, Belgia

Membru de onoare post mortem al Academiei Române, din 15 nov. 2012

Primele 3 clase le face în comuna natală iar clasa a IV-a la Năsăud (1910-1911), continuând aici şi cursurile Liceului „George Coșbuc” (1911-1919). Urmează Facultatea de Litere din Cluj Napoca (1919-1923), iar în 1923 devine licenţiat în „Limba şi literatura română”. Rămâne asistent universitar la aceeaşi facultate. În 1925 obţine doctoratul în filologia romanică. În 1929 devine lector de dialectologie, iar în 1931 conferenţiar la aceeaşi facultate. În 1940 devine profesor titular, prin concurs la Facultatea de Litere din Cernăuţi, apoi la Universitatea din Bucureşti. În timpul celui de-al doilea război mondial îndeplineşte funcţia de director adjunct al Şcolii Române din Roma, până în 1947. Între anii 1941-1943 a fost consilier pe lângă Legaţia României de la Roma. În 1948 este destituit din învăţământ şi toate bunurile sale materiale au fost confiscate de către autorităţile comuniste ale acelor timpuri. Este nevoit să ia drumul exilului ajungând profesor la Universitatea Catolică din Louvain, apoi profesor extraordinar la aceeaşi universitate. Mai deţine aceeaşi funcţie şi la Universitatea din Michigan – S.U.A, pe ceea de profesor la Casa de Rui Barbosa, din Rio de Janeiro Argentina. A fost membru al Societăţii Lingvistice din Paris, a celei din Geneva şi Roma, membru corespondent al Academiei della Crusca, Florenţa, membru corespondent al Academiei de litere din Barcelona, membru de onoare al Academiei Hungarica din Roma. Activitatea ştiinţifică a lui Sever Pop, dezvoltată în ţară şi străinătate, de-a lungul a peste 35 de ani, se remarcă prin vastitatea ei, evidenţiindu-se în dialectologie. Opera sa ştiinţifică este „Atlasul lingvistic român” partea I. În 1927 publica la Paris lucrarea „Buts et methodes des enquetes diateclales”. Cele mai multe lucrări le publică în străinătate:: „Dialectologia, vedere istorică si metode de anchete lingvistice”- Louvain 1950, 2 volume; „Enciclopedia lingvistică”-1952; „Gramatică românească”- Berna, 1948; „Atlasul lingvistic sonor al Belgiei şi a regiunilor limitrofe”-1956. Împreună cu fiica sa, Rodica Doina Pop, publică „Atlasul lingvistic european”- Louvain, 1960. În perioada 1937-1960 a ţinut conferinţe în diverse centre universitare: Nisa, Milano, Roma, Freiburg, Veneţia, Strasbourg, publicate în lucrarea „Recucil posthume de lingvistique et dialectologie”- Roma, 1966. În anul 1951 fondează Centrul internaţional de dialectologie generală cu revista „Orbis”, cu peste 500 de membri din peste 50 de ţări. Centrul a fost sprijinit de UNESCO şi de către Comitetul internaţional al lingviştilor. Revista „Orbis” cu subtitlul „Buletin internaţional de documentare lingvistică”, era sub redacţia lui Sever Pop și a apărut în 9 volume, 18 fascicule, totalizând 5609 pagini. După 1989, reprezentanţii Astrei năsăudene (prof. Ioan Seni) împreună cu intelectuali ai comunei Poiana Ilvei, printre care se aflau sora şi nepoata lingvistului, au comemorat 95 de ani de la naşterea şi 35 de ani de la moartea lui Sever Pop. Au dezvelit şi o placă comemorativă plasată pe şcoala care de atunci îi poartă numele. Locul unde se află şcoala i-a fost dat de părinţii pentru a-şi face o casă.. Osemintele lui se află în cimitirul din parcul Abaţiei Heverle, din Louvain. Opera sa conţine  şi cuvintele care exprimă esenţa culturii şi civilizaţiei populare din ţinutul năsăudean…

Bibliografie:

Prof Maria Ruști, Sever Pop viața și activitatea, în „Studii și cercetări etnoculturale”, vol. III, Bistrița, 1997, pag. 17-20; În același volum au mai publicat materiale despre Sever Pop și prof. Florica Coruțiu (nepoata), înv. Maria Candale (sora), prof. dr. Gh Pleș, prof. univ. dr. Ironim Marțian, Eugene Van Itterbeek (Belgia), dr. Elena Comșulea, prof. Sever Ursa, prof. Ioanela Alis Seni, prof. univ. dr. O Cristurean, Virgil Ureche, prof. univ. dr. doc.Gavril Istrate, prof. univ. dr. Alexandru Husar și prof. univ. dr. ing. Barbu Bălan, pag. 5-82;

Prof. Coruțiu Florica, Sever Pop, în„Dicționarul culturii și civilizației populare al județului Bistriția-Năsăud, vol. I Țara Năsăudului”, coord. Ioan Seni, editura Napoca Star, Cluj-Napoca, ediția I și a II-a, pag. 304.

Prof. dr. Gh. Pleș, Al 17-lea academician format de Liceul/Colegiul Național „George Coșbuc” din Năsăud, prof. univ. dr. Sever Pop (1901-1961), membru post-mortem al Academiei Române din 15 nov. 2012, partea I, în „Curierul năsăudean”, an XI, nr.117, în „Răsunetul” nr. 6318, 15 mai 2013, p.7; Ibidem, partea a II-a, în „Curierul năsăudean”, an XI, nr. 121, în „Răsunetul” nr 6417, 11 sept. 2013, p. 6 și 8; Idem, Sever Pop, în vol. „Monografia Colegiului Național „George Coșbuc” din Năsăud la 150 de ani de istorie (1863-2013)”, coordonator Al. Dorel Coc, editura Napoca Star, 2013, pag. 475-479; Apud, Anuarul Liceului grăniceresc „Gh. Coșbuc” din Năsăud. Anul școlar 1936/1937, Tipografia națională G. Matheiu, Bistrița, p. 5;  Maria Ruști, Sever Pop – Viața și activitatea, în „Studii și cercetări etnoculturale”, vol. III, Bistrița, 1997, p. 17-20; Virgil Ureche, Octavean Bora, Atlasul lingvistic român – un monument nefinalizat, în „Studii și cercetări etnoculturale”, vol. III, Bistrița, 1997, p. 55-59; Ironim Marțian, Activitatea lui Sever Pop la Năsăud și Cluj, în „Studii și cercetări etnoculturale”, vol. III, Bistrița, 1997, p.27-32; Gavril Istrate, Un mare dialectolog: Sever Pop, în „Studii și cercetări etnoculturale”, vol. III, Bistrița, 1997, p. 75-76; Sever Ursa, Graiul ilvean – substratul operei lui Sever Pop, în „Studii și cercetări etnoculturale”, vol. III, Bistrița, 1997, p. 41-43.

Ioan Mititean, Sever Pop, în „În vârful peniței”, vol. II, Editura Napoca Star, Cluj, 2005, p. 267-268. Ibidem, în Ioan Mititean, „Liceul grăniceresc năsăudean. În vârful peniței”, vol. XIII, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2013, p. 92-94.

Radu Sîrbu, Lingvistul Sever Pop – ultimul venit în celebra galerie a academicienilor Năsăudului, în „Plaiuri năsăudene”, serie nouă, în „Mesagerul de BN” nr 5092, 1 oct. 2013, p. 7.