Sângeorz-Băi

Sângeorz-Băi (la 31 km de Năsăud) - staţiune balneo-climaterică situată între munţii Rodnei, Suhard şi Bârgăului, pe valea râului Someşul Mare, într-o depresiune (465 m altitudine), care este înconjurată de măguri vulcanice, acoperite cu păduri de fag. Staţiunea are bogate izvoare de apă minerală „Hebe", fiind menţionată documentar încă din 1770. Clima este continental moderată, submontană, cu veri răcoroase şi ierni lipsite de geruri mari; temperatura medie oscileză în jurul valorii de 7°C