Situat în partea de nord a României , în Podișul Transilvaniei, Județul Bistrița-Năsăud dispune de un relief variat și complex, dispus sub forma unui amfiteatru natural în trepte către Câmpia Transilvaniei.

Teritoriul județului cuprinde ținutul Năsăudului și se întinde pe zona de legătură dintre Carpații Sudici și Podișul Transilvaniei, bazinul superior al râului Someșul Mare și afluenților săi, precum și pe o mică parte din baziunul mijlociu al râului Mureș.

Reședința județului este municipiul Bistrița, atestat documentar din anul 1264, vechi burg săsesc și oraș istoric valoros al Transilvaniei, cu o viață culturală extraordinară și o comunitate deschisă și creativă.Județul mai are trei centre urbane importante:Năsăud, Beclean, Sîngeorz-Băi, fiecare cu o istorie bogată și cu un potențial divers.

Ținutul Năsăudului, în nord, se face cunoscut prin frumusețea tradiției folclorice și dragostea pentru valorile naționale cultivate prin școlile locului. Valea Bistriței se mândrește cu o prestigioasă tradiție urbana edificată de coloniști germani și o multiculturalitate care contopește sub timpul istoriei, etnii, religii și concepții culturale diferite. Valea Bărgaielor păstrează dinamica și deschiderea unui loc de trecere, precum trecătoarea care l-a inspirat și pe Bram Stoker din îndepărtata Irlandă în concepția celebrului său roman, care a făcut atât de cunoscută zona peste hotarele țării. Ținutul Ciceului, cu vechea cetate ruinată a lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș, amintește de prestigiul și semeția domnitorilor Moldovei și a răzeșilor săi în ținutul Transilvaniei. Ținutul Călimanilor închide spre sud ”Țara cu Țărifără să piardă diversitatea unor locuri în care muntele, dealul și câmpia se contopesc ca să ocrotească așezările oamenilor.

Județul dispune de un bogat potențial turistic care se remarcă atât prin atracții naturale reprezentate îndeosebi de parcurile și rezervațiile existente pe teritoriul județului, precum Parcul Național Munții Rodnei, Parcul Național Munții Călimani sau Parcul Dendrologic Arcalia, cât ți prin monumentele sale istorice în numar de 765 (380 situri arheologice, 367 monumente de arhitectură, 11 monumente de for public și 7 monumente memoriale și funerare), la care se adaugă tradițiile specifice zonei.

Numeroasele obiective istorice și religioase,multe dintre ele cu valoare de unicat și cu o încărcătură culturală deosebită, precum bisericile Evanghelică și Ortodoxă din Bistrița,Turnul Dogarilor, Muzeul de sub Poartă, Casa Memorială George Coșbuc, Muzeul Grăniceresc sau ruine ale unor construcții ce stau mărturie așezămintelor pe suprafața județului din cele mai vechi timpuri, te invită să descoperi o parte din istoria, cultura și viața religioasă a locuitorilor acestei zone.

Bibliotecile din județ în număr de 160 oferă cititorilor din comunitășile locale peste 1.500.000 de volume de cărți și reviste. Artiștii plastici își pot expune lucrările în 3 galerii de artă.Tot aici sunt găzduite expoziții itinerante de mare valoare care atrag profesioniștii și amatorii deopotrivă și formează gustul pentru artă al comunităților.

Bistrița este cel mai nordic burg din Siebenbürgen și alături de Sibiu, Brașov, Sighișoara, Mediaș, Sebeș și Cluj a păstrat prin intermediul breslelor sale relații directe cu marile burguri din Europa Centrală. Măcelarii, blănarii, curelarii, șelarii, tămplarii, dogarii, aurarii, pietrarii etc, erau cele mai importante bresle ale orașului și prin contribuțiile lor au fost ridicate cele mai importante construcții din oraș. Zidurile din piatră ale cetății au fost întărite între ani 1465-1484 cu șanțuri de apă, cu 10 tunuri, trei porți principale și doua bastioane pentru artilerie.