Turismul montan, de drumeții și sportiv este favorizat de existenţa masivelor muntoase, a suprafeţei mari acoperite cu păduri potrivite derulării unui circuit turistic. Sunt organizate în zonă tabere de cercetaşi prin intermediul cărora cei interesaţi învăţă tehnicile de supravieţuire în mijlocul naturii, cum să utilizeze echipamentul montan şi descoperă farmecul habitatului natural.

       Pădurea ocupă în aceste ținuturi cea mai mare parte a teritoriului, județul nostru clasându-se printre cele mai împădurite regiuni din România. Datorită prezenței acestor zone împădurite și a reliefului muntos s-au conturat și micro-zone culturale enunțate în -turismul cultural istoric.

       Împrejurimile Năsăudului sunt o operă de artă a naturii. Frumusețea și valoarea de patrimoniu a reliefului, peisajului, structurilor morfologice și vegetale, sunt organizate și ocrotite într-o rețea densă de arii protejate, parcuri naționale, monumente ale naturii.