Ruinele Castrului Roman de la Ilișua -construit în secolele II-IIId.Hr., Castrul Roman de la Ilișua a avut mai multe faze de construire : două de pământ și una de piatră. Castrul mic de pământ din faza I are formă pătrată, având dimensiunile 140x135 m și este orientat pe direcția nord-est-sud-vest. Închis cu două șanțuri de apărare, perimetrul acestuia a afost târziu cuprins în interiorul castrului mare de pământ, aferent fazei a doua de construire și a celui de piatră aferent celei de-a treia fază. Având o formă de patrulater de dimensiuni 182,20x181,50 m castrul mare de pământ este orientat către nord-est și are trei șanțuri de apărare.Castrul de piatră, de dimensiuni 182,20x181,50 m , este suprapus castrului mare de pământ.Zidul de incintă avea o temelie cu o grosime de 1,30-1,50 m și o înălțime de 0,80-0,90 m . Dintre elementele identificate se remarcă trei turnuri de piatră din colțurile de nord, est și vest, agger-ul(valul castrului anterior), cele patru porți și turnurile de curtină