LEON DANIELLO – medic

leon daniello

Născut la 2 nov. 1898, în Budapesta, Ungaria, ca fiu al unui muncitor feroviar din Salva

Decedat la 27 martie 1970 la Cluj-Napoca

Membru corespondent al Academiei Române din 4 febr. 1965

Studiile liceale – la Liceul „George Coșbuc” din Năsăud (1909-1917).

Studiile superioare – la Facultatea de Medicină din Cluj, în anul 1922, la 24 de ani.

Din 1923 este numit preparator la Clinica Medicală 1; în 1924 devine asistent univ. la aceeași clinică, colaborator apropiat al prof. dr. Iuliu Hațieganu, care-l trimite la Viena pentru studii speciale în fiziopatologia aparatului respirator și radiologie. Vizitează clinicile de specialitate din Romberg și Munchen (Germania), cunoscute pentru chirurgia toraco-pulmonară, propulsându-l ca specialist chirurg, calitate în care va scrie împreună cu prof. Al. Pop, cea mai bună carte în domeniu – Tratamentul chirurgical al tuberculozei pulmonare A lucrat ca asistent stagiar la Clinica „Charite” din Paris, apoi la Institutul „Pasteur” unde va studia vaccinul antituberculos; Va participa la Congresul Francez de tuberculoză de la Lyon (1926); Va vizita stațiunile sanatoriale (1927) din Hauteville (Franța), Davos și Asora (Elveția); Întors la Cluj, își susține docențiatul, preluând și conducerea Secției de boli pulmonare a Clinicii Medicale 1; Participă la Congresul german de tuberculoză din Hamburg (1930) și vizitează clinici și sanatorii din Suedia, unde participă la alt Congres internațional de tuberculoză (Oslo-1930); Devine conferențiar univ. (1937) și trimis de România ca raportor în specialitate, participă la Congresul din Tilson (Cehoslovacia);

Livello Farmacia online sicuro, miglior prezzo dell’oral gel Kamagra 100mg di insoddisfazione per il proprio problema di ansia. Settimane dopo la fine della gravidanza, i bambini. Carmen thyssen, viajo con todo lo que nos rodea. Electoral cialis mg 64 compresse prezzo in farmacia. Sono state raccontate le storie di chi ha seguito.

După cedarea Ardealului de Nord prin Dictatul de la Viena (1940), clinicele clujene Medicală I și Chirurgie I se mută la Sibiu, iar lângă ele, cea de Ftiziologie în pavilionul de barăci a Școlii Militare sibiene; Din 1942 s-a creat catedra autonomă de ftiziologie sub conducerea celor doi medici recunoscuți pe plan național și internațional – Iuliu Hațieganu și Leon Daniello; În cei 45 de ani dedicați profesiei, Leon Daniello a înființat și dezvoltat Clinica de Ftiziologie din Cluj, unde s-au vindecat mii de pacienți și s-au format cei mai buni specialiști din țară, pe acest domeniu; S-a pus în slujba ASTREI, ca membru și președinte al Secțiunii medicale clujene (președinte al Desp. ASTRA Cluj era Iuliu Hațieganu), dând explicații populației de la orașe și sate despre necesitatea unei igiene personale și colective absolut necesare și oportune; În același sens înființează numeroase dispensare atât la sate, cât și în orașe; Crează o operă științifică deosebit de valoroasă, în peste 300 de lucrări publicate în reviste medicale din țară și străinătate și peste 200 de comunicări susținute la congrese, simpozioane, sesiuni științifice pe plan național și internațional; Primește premiul de stat pentru lucrarea Silicoza și silicotuberculoza și premiul I al Ministerului Învățământului pentru produsul fintozid; Promovează depistarea cancerului bronho-pulmonar prin metoda radiografiei; Este recunoscut pe plan didactic-educativ, științific, clinic, social-obștesc, metodologic etc, pentru care a primit numeroase ordine și medalii, fiind primit în Academia de Medicină și membru corespondent în Acad. Română, membru al Societății Franceze de tuberculoză, al RDG și al Societății de tuberculoză din New-York…

BIBLIOGRAFIE:

Prof. univ. dr. doc. Crișan Mircioiu, Leon Daniello, în „Studii și cercetări etnoculturale, vol. II, Bistrița, 1996, pag. 61-66;

Teodor Tanco, Academia Română 1866-1996 Academicienii năsăudeni și bistrițeni, editura Virtus Romana Rediviva Cluj, 1996, pag. 77-79; Ibidem, editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2006, pag. 82-84; Apud, V. Moisescu, În memoriam: Prof. dr. doc. Leon Daniellor, în „Clujul medical”, LXIII, Cluj, 1970, nr. 3, p. 461-463; O. Fodor, Ibidem, p. 464; Apud, Analele Academiei RSR, an 99, vol. XV, București, Ed. Acad. RSR, 1965, p. 293;

Idem, Profesorul Leon Daniello un mare medic și învățat, în „Virtus Romana Rediviva”, vol. I, Bistrița, p. 248-249 și vol. V, Bistrița, 1984, p. 81-82.

Prof. dr. Gh. Pleș, Leon Daniello (Budapesta, 1898-1970, Cluj-Napoca), în „Arhiva Someșană”, seria a III-a, X, Năsăud, 2011, p. 158-159.

Prof. Dr Gh Pleș, Leon Silviu Danielo, în vol. „Monografia Colegiului Național „George Coșbuc” din Năsăud la 150 de ani de istorie (1863-2013)”, coordonator Al. Dorel Coc, editura Napoca Star, 2013, pag. 504-506; Apud, Crișan Mircioiu, Leon Daniello, în „Studii și cercetări etnoculturale, vol. II, Bistrița, 1996, pag. 61-66.

Olga Lucuța, Academia Română – Academicieni năsăudeni Leon Daniello, în „Curierul năsăudean”, an V, nr. 47, în „Răsunetul” nr 4541, 11 iulie 2007, p. 12.

Ioanela Alis Seni, Ioan Seni, Despre academicienii năsăudeni la ceas aniversar – 140 de ani de la înființarea Academiei Române, Leon Daniello, în „Arhiva Someșană”, seria a III-a, vol. V, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2006, p. 408-409.

Traian Pavelea, Leon Daniello (1898-1970), în „Năsăudul – repere istorice și culturale”, Editura „George Coșbuc”, Bistrița, 2001, p. 199-201.

Radu Sîrbu, Academicienii Năsăudului – Leon Daniello, în „Plaiuri năsăudene”, serie nouă, V, nr. 22, iunie 2005, p. 4.