AUGUSTIN VANCEA – inginer geolog

augustin vancea

Născut la 19 decembrie 1892 în localitatea Parhida, Bihor

Decedat la 3 august 1973 la Cluj-Napoca

Membru corespondent al Academiei Române – 21 martie 1963

Studii liceale la Beiuș (1903-1907), iar clasa a IV-a și până la a VIII-a la Gimnaziul Grăniceresc din Năsăud (1908-1912), avându-i ca profesori pe celebri Vasile Bichigean, Virgil Șotropa și Emil Domide – ca diriginți, iar la alte materii pe Alexandru Haliță, Grigore Pletosu, dr Nicolae Drăganu, dr Valeriu Seni, dr Alexandru Pteancu, Ioan Pecurariu, Victor Motogna, Augustin Bena… Bacalaureatul l-a susținut la Blaj, înscriindu-se ulterior la Facultatea de Litere și Filosofie a Univ. din Budapesta.

Consiliul Dirigent al Transilvaniei l-a numit secretar al Direcției Minelor (1919-1920), în cadrul Resortului Industriei condus de Mihai Popovici.

Între anii 1920-1924 urmează Facultatea de Științe, Secția Științe Naturale a Universității Daciei Superioare din Cluj, avându-l ca magistru pe Ion Popescu-Voitești, director al Catedrei și Institutului de Geologie și Paleontologie… Licențiat în Geologie (1924), își va trece doctoratul în 1928 („Magna cum laude”) cu tema Observațiuni geologice în regiunea de sud-vest a Câmpiei ardelene (1929).

Va lucra ca geolog la Direcția Gazului Natural din Cluj, direcție subordonată Ministerului Industriei și Comerțului din București, devenită Societatea Națională de Gaz Metan (1925), devenită în 1928 Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz”, Regia Autonomă „Romgaz” (1991), respectiv Societatea Națională de Gaze Naturale „Romgaz” (din 1998).

A lucrat ca geolog-șef în explorarea gazului metan la Zaul de Câmpie (1945), Sărmășel și Cetatea de Baltă (1947), Șaroș (1948), Șamșudul de Câmpie, Grebenișul de Câmpie, Noul Săsesc, Cernuc și Cristur-Crișeni (1959). În acest fel a studiat și problema stratigrafiei și tectonicii în bazinul colinar al Transilvaniei, ajungând cu forajele până la 2300m. Experimentează primul depozit subteran de înmagazinare a gazelor (1961). A fost ales președinte al Filialei Mediaș a Societății de Științe Geologice din România și i s-a conferit Premiul de Stat pe anul 1963.

A publicat o operă vastă în domeniu prin studii, articole și lucrări publicate în reviste din țară și din străinătate, în limba franceză sau germană: Determinări de porositate asupra rocei de zăcământ din orizontul IV de gaz metan de la Sărmășel; Relația dintre presiunea de zăcământ și producție în complexul de gaz metan (1944); Neogenul din Bazinul Transilvaniei (1960); Geologia regiunii de la nord de Tg Mureș (1965); Cercetări geologice în regiunea Grebeniș – Dobra (1968); Rolul sării în formarea domurilor (1970); Geologia regiunii Corunca (1971); Structuri noi de profunzime în Bazinul Transilvaniei (1972);

Are și lucrări publicate în colaborare cu L. Ungureanu: Limita miocen-pliocen în Bazinul Transilvaniei, respective Asupra corelării depozitelor mio-pliocene din Bazinul Transilvaniei pe bază de microfaună. Astfel, Năsăudul cultural, Clujul universitar și Mediașul cu gaz metan i-au deschis drumul spre Academia Română, bravului inginer geolog Augustin Vancea (Ironim Marțian, Almanah cultural-științific „VRR” nr. 12, 2009-2010, pag. 54-56).

Bibliografie:

Prof. univ. dr. Ironim Marțian, Un nou academician năsăudean: geologul Augustin Vancea (1892-1973), în Almanah cultural-științific „Virtus Romana Rediviva”, nr. 12, Cluj-Napoca, 2009-2010, pag. 54-57;

Prof. univ. dr. Ironim Marțian, Vancea Augustin, în „Dicționarul culturii și civilizației populare al județului Bistriția-Năsăud, vol. I Țara Năsăudului”, coord. Ioan Seni, editura Napoca Star, Cluj-Napoca, ediția I și a II-a, pag. 882/883.

Prof. dr. Gh. Pleș, Augustin Vancea (Parhida, jud. Bihor, 1892-1973, Cluj-Napoca), în „Arhiva Someșană”, seria a III-a, X, Năsăud, 2011, p. 159.

Prof. dr. Gheorghe Pleș, Personalități formate în Colegiul Național „George Coșbuc” din Năsăud, membri ai Academiei Române. Augustin Vancea,  în vol. „Monografia Colegiului Național „George Coșbuc” din Năsăud la 150 de ani de istorie (1863-2013)”, coordonator Al. Dorel Coc, editura Napoca Star, 2013, pag. 502-504. Apud, A.N. B-N, Fond Liceul George Coșbuc Năsăud, Rapoartele al XLVIII-lea și al XLIX despre gimnaziul superior fundațional din Naszod-Năsăud pentru anul școlar 1907/1908 și 1909/1910. În același fond, Raportul al XLVIII-lea despre gimnaziul superior fundațional din Naszod-Năsăud pentru anul școlar 1910/1911, Beszterce, Tipografia cu putere de motor G. Matheiu, 1911, p. 34.