Ruinele Cetății Rodnei-situată la poalele Munților Rodnei, pe cursul superior al Someșului Mare, în comuna care poartă acelaș nume. Cetatea Rodnei reprezintă astăzi doar niște ruine nevalorificate turistic la adevăratul lor potențial. Anii și-au pus puternic amprenta asupra cetății, astfel că, astăzi doar niște ziduri, care și ele au nevoie de consolidare, mai amintesc de măreția cetății de altă dată.

       Cetatea a fost atestată pentru prima dată în anul 1235, fiind recunoscută pentru obiectele din metale prețioase care se realizau aici. De-a lungul anilor, cetatea a fost reconstruită de mai multe ori, cea mai importantă modificare care suferind-o în secolul al XVI-lea, în timpul domniei lui Petru Rareș.

       Cadrul natural mirific în care este situată cetatea și aerul proaspăt de munte invită să descoperi puțin din istoria zbuciumată a acestor meleaguri.